Factorii care influenţează procesul de deshidratare

Forma şi gradul de fragmentare al produselor

Forma şi gradul de fragmentare al produselor este unul dintre cei mai importanţi factori. Pentru optimizara deshidratării produsele sunt feliate pentru mărirea suprafeţei expuse fluidului. De asemenea prin feliere grosimea acestora este redusă şi astfel rezistenţa întâmpinată la deplasarea apei din interiorul produselor către exterior este redusă. Din literatură se cunoaşte că rezistenţa întâmpinată la deplasarea apei din interior spre suprafeţele exterioare este invers proportională cu pătratul grosimii produselor. În figură sunt prezentate curbele de deshidratare pentru cartofi tăiaţi la diferite dimensiuni.

Influenta dimensiunii produselor asupra duratei de uscare
Influenta dimensiunii produselor asupra duratei de uscare

Umiditatea aerului

Umiditatea aerului influenţează de asemenea viteza de deshidratare. O umiditate crescută a aerului va micşora capacitatea acestuia de a prelua umiditatea de pe suparfetele produselor. O umiditate scăzută ajuta procesul de evaporare.

Temperatura aerului

Temperatura aerului şi viteza de deshidratare sunt în strânsă legatură. Cu cât temperatura aerului este mai mare cu atât capacitatea acestuia de a prelua vaporii de apă creşte. Bineînteles, temperatura trebuie aleasă în funcţie de material şi de tehnologia de deshidratare a acestuia. În figură se arată influenţa temperaturii aerului asupra vitezei de deshidratare pentru cartofi.

Influenţa temperaturii aerului
Influenţa temperaturii aerului

Viteza aerului

Viteza aerului trebuie aleasă pentru evitarea saturării acestuia. Daca aerul are o viteză prea mică se saturează prea repede şi astfel scade viteza de deshidratare. O viteză optimă a aerului trebuie aleasă între 3 şi 5 m/s. O viteză mai mare nu ar ajuta cu mult procesul de vaporizare în schimb ar ridica consumul de energie folosită pentru vehicularea aerului. În figură se poate observa influenţa vitezei aerului asupa vitezei de deshidratare.

Influenta vitezei aerului asupra deshidratarii
Influenta vitezei aerului asupra deshidratarii

Gradienţii de umiditate trebuiesc evitaţi în mod special în cazul cherestelei deoarece introduc tensiuni mecanice în fibră şi duc la încovoierea, crăparea şi deteriorarea produselor. În cazul acestui proces aranjarea stivelor de cherestea se face perpendicular pe directia de deplasare a aerului pentru ca lungimea pe care se manifestă gradientul de umiditate să fie cât mai mică.

În figură este prezentată distribuţia umidităţii în cazul vehicularii într-un singur sens a aerului, respectiv în cazul schimbării sensului vehiculării, pentru aceeaşi cantitate de energie consumată până la un moment dat.

Vehicularea aerului intr-un singur sens
Vehicularea aerului intr-un singur sens

În cazul vehiculării aerului într-un singur sens se observă reducerea mai rapidă a umidităţii produsului aflat la intrarea aerului în cameră şi reducerea lentă a umidităţii în produsele aflate la capatul dinspre ieşirea aerului.

Vehicularea aerului cu schimbare de sens
Vehicularea aerului cu schimbare de sens

Din imaginile prezentate rezultă că în cazul schimbării sensului de vehiculare a aerului, cantitatea de umiditate din produse este simetrică faţă de mijlocul deshidratorului dar la capete nu este la fel de mică cum este în cazul produselor din amonte în cazul vehiculării într-un singur sens deoarece perioada de deshidratare la capete se lungeşte datorită shimbării sensului, dar pe medie cantitatea de umiditate evacuată este egală pentru aceeaşi cantitate de energie consumată.

Lungimea camerei de deshidratare

Lungimea camerei de deshidratare trebuie aleasă în aşa fel încât produsele aflate în mijlocul acesteia în cazul schimbării sensului de vehiculare a aerului sau în spatele acesteia în cazul utilizării unui singur sens să nu ramână nedeshidratate. Cu cât lungimea camerei este mai mare cu atât gradientul de umiditate pe direcţia de deplasare a aerului va fi mai mare, de aceea lungimea camerei de deshidratare trebuie stabilită în aşa fel încât să se minimizeze pe cât posibil acest fenomen.

Influenţa vehiculării aerului într-o singură direcţie asupra umidităţii produselor în camerele lungi
Influenţa vehiculării aerului într-o singură direcţie asupra umidităţii produselor în camerele lungi

Camerele lungi sunt folosite în cazul uscătoarelor tip tunel cu cărucioare mobile în care aerul este vehiculat într-un singur sens, dinspre produsele deshidratate spre cele umede, iar produsele se deplasează în sens opus, la intrare fiind produsele proaspete iar la ieşire ajungănd deshidratate.

Schimbarea sensului de vehiculare a aerului în cazul incintelor de deshidratate lungi duce la aparitia gradienţilor de umiditate între captele camerei şi centrul acesteia.

Recircularea aerului

Recircularea aerului este cea mai simplă metodă de recuperare a căldurii dar trebuie strict controlată pentru evitarea lungirii duratei de deshidratare. Pentru îmbunătăţirea randamentului deshidratoarelor se utilizează recuperatoare de căldură, astfel aerul umed şi cald care este evacuat va încalzi aerul proaspăt şi uscat care este introdus în deshidrator. În figură este prezentată influenţa gradului de recirculare al aerului asupra duratei şi a capacităţii de deshidratare.

Influenţa gradului de recirculare al aerului asupra duratei şi a capacităţii de deshidratare
Influenţa gradului de recirculare al aerului asupra duratei şi a capacităţii de deshidratare

Aerul are o capacitate calorică mult inferioară apei de aceea după încălzirea produselor la temperatura de deshidratare, evacuarea aerului poate fi facută în aşa fel încât să se mentină un echilibru între cantitatea de umiditate din camera de deshidratare şi energia necesară încălzirii aerului proaspăt pentru evitarea scăderii temperaturii produselor. Încălzirea iniţială va trebui facută fără controlul umidităţii, în aer saturat. În aerul saturat toată căldura introdusă în deshidrator va fi transferată produselor deoarece procesul de evaporare al apei este oprit, astfel în momentul în care se ajunge la temperatura de regim deshidratarea să se producă cu un aport mai mic de căldură şi într-un timp mai scurt.

Un comentariu la „Factorii care influenţează procesul de deshidratare

  1. Pingback: Mecanismul deshidratării - Deshidrator.ro

Comentariile sunt închise.